Minnesfond - gåvor och donationer

Hur har då denna Konstnärernas Hjälpfond kunnat växa till den grad att den för närvarande varje år kan dela ut bidrag på omkring två miljoner kronor till stöd åt gamla och sjuka konstnärer?

Ja, de som medverkat är många. Föreningen Konstnärernas Vänner bör nämnas men också många enskilda personer har bidragit. Gåvor, donationer, testamenten, auktioner på konst, konserter och inte minst kloka placeringar har gjort att fonden vuxit så att den nu omfattar mångmiljonbelopp.

 

Så kan du stödja Konstnärernas hjälpfond

 1. Minnesfonden
  Inom Hjälpfonden finns inrymd en speciell minnesfond, dit penninggåvor kan sändas för att hedra minnet av avliden person - konstnär eller icke konstnär - varvid en textad adress underrättar de anhöriga om att Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond -"Minnesfonden" - mottagit en penninggåva avsedd att främja dess ändamål - hjälp till behövande konstnärer.

  För mer information kontakta fondens sekreterare

   Minnesfondens bankgironummer 241-0074 
  Skriv tydligt och ange förutom avsändarnamn och adress vederbörande dödsboadress på postgirotalongen.

 2. Andra Gåvor
  Penninggåvor och donationer tas tacksamt emot av Konstnärernas hjälpfond.

  För mer information kontakta fondens sekreterare

   Hjälpfondens bankgironummer 481-8175 
Pils Design