Sveriges största enskilda fond för konstnärer.

Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd. Bidragen ges antingen som ett tillfälligt stöd vid sjukdom eller som årlig pension efter fyllda 65 år.

 

Donera

Minnesfonden erbjuder ett flera sätt att donera pengar till behövande konstnärer.

 

Sök hjälp

Du kan ladda ner blanketter direkt från hemsidan eller få dem hemskickade.

donation ansökning
     

 

" Hjälpfond för konstnärer"

Konstnärerna tillhör de mest ekonomiskt utsatta som yrkesgrupp i landet. Medelinkomstnivån ligger runt knappt 10 000 kronor i månaden.
(Artikel i nättidningen Volymr 2009-05-28)

 

Styrelsen

Ansökningarna granskas och beviljas av styrelsen tillsammans med sakkunniga. Styrelsen sammanträder 10 gånger per år.

konstnär styrelse
     

 

" Pensionskris för konstnärer"

Många konstnärer har svårt att klara sig som pensionärer. Fler och fler vänder sig till Konstnärernas hjälpfond för akut ekonomisk hjälp.
(Artikel i Dagens Nyheter 2005-07-15)

 

Hjälp oss att informera om Konstnärernas Hjälpfond!

Hjälp oss att hjälpa konstnärer som är i behov av ekonomiskt stöd!"

konstnär  
     
     
Pils Design